دوره فعال در نیکارو ندارد

پیست اسکی بین المللی دیزین352


زمینه فعالیت:

اسکی


مدیریت آموزشگاه:
دیزین نه تنها مهم‌ترین پیست اسکی ایران است، بلکه معتبرترین پیست اسکی در کل خاورمیانه به شمار می رود. 4 تله کابین، 2 تله سیژ، 9 تله اسکی بشقابی و 1 تله اسکی چکشی در آن نصب شده است. ارتفاع پائین ترین نقطه از سطح دریا 2650 متر و بلندترین نقطه آن 3600 متر می باشد. مدت زمان فصل اسکی در دیزین که بیشترین زمان را برای اسکی بازان درایران فراهم آورده از اوایل آذرماه تا اواسط اردیبهشت ماه می باشد. در تابستان ورزش اسکی روی چمن در این پیست توسط علاقمندان صورت می پذیرد.
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) .****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/DP9ZbE

دیزین نه تنها مهم‌ترین پیست اسکی ایران است، بلکه معتبرترین پیست اسکی در کل خاورمیانه به شمار می رود. 4 تله کابین، 2 تله سیژ، 9 تله اسکی بشقابی و 1 تله اسکی چکشی در آن نصب شده است. ارتفاع پائین ترین نقطه از سطح دریا 2650 متر و بلندترین نقطه آن 3600 متر می باشد. مدت زمان فصل اسکی در دیزین که بیشترین زمان را برای اسکی بازان درایران فراهم آورده از اوایل آذرماه تا اواسط اردیبهشت ماه می باشد. در تابستان ورزش اسکی روی چمن در این پیست توسط علاقمندان صورت می پذیرد.