دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه سنگ نوردی  ورزشگاه شهيد قيانوري329


زمینه فعالیت:

سنگنوردی


مدیریت آموزشگاه:
سالن صخره نوردي ورزشگاه قيانوري يکي از سالن هاي تازه ساخت و مجهز شهر تهران براي علاقه مندان اين ورزش است که در محدوده جنوبي پايتخت واقع شده و از امکان برگزاري مسابقات بلدرينک برخوردار است.
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) .****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/X3Aj3A

سالن صخره نوردي ورزشگاه قيانوري يکي از سالن هاي تازه ساخت و مجهز شهر تهران براي علاقه مندان اين ورزش است که در محدوده جنوبي پايتخت واقع شده و از امکان برگزاري مسابقات بلدرينک برخوردار است.