دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه سنگ نوردی سالن سنگ نوردي فدک290


زمینه فعالیت:

سنگنوردی


مدیریت آموزشگاه:
سالن سنگ نوردي فدک يکي از سالن هاي مجهز با موقعيت مناسب در شمال پايتخت به شمار مي رود که پذيراي علاقه مندان به ورزش سنگ نوردي است.
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) .****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/OJ3aJD

سالن سنگ نوردي فدک يکي از سالن هاي مجهز با موقعيت مناسب در شمال پايتخت به شمار مي رود که پذيراي علاقه مندان به ورزش سنگ نوردي است.