نقش والدین

پرورش اعتماد به نفس در کودکان

پرورش اعتماد به نفس در کودکان

پرورش اعتماد به نفس دیدگاه فرزندان نسبت به خود، چگونگی عملکرد آنها در دنیا و جامعه را شکل می دهد. کمک کردن به فرزندان در دوست داشتن خود و داشتن تصویر مثبتی از خودشان بزرگترین هدیه والدین به آنهاست. متخصصان معتقدند اعتماد به نفس یک کودک، مهمترین عامل موفقیت یا شکست او در سال های …

پرورش اعتماد به نفس در کودکان ادامۀ مطلب »

راه موفقیت شغلی فرزندان چیست؟

راه موفقیت شغلی فرزندان چیست؟

پیشرفت علم و صنعت، پیچیدگی و دگرگونی دائم دنیای مشاغل و تقاضاهای روزافزون برای ورود به برخی از حرفه ها، تصمیم گیری و انتخاب حرفه را امری دشوار ساخته است. در ضمن، رشد سریع تکنولوژی مشاغلی را ایجاد نموده که تقاضاها و شرایط متفاوتی نسبت به زمان گذشته دارد، و این امر سبب رشد عمومی …

راه موفقیت شغلی فرزندان چیست؟ ادامۀ مطلب »