معرفی بهترین کلاس نقاشی کرمانشاه

لذت رنگ آمیزی را بایستی بارها و بارها تجربه کرد . با نگارگری آدم به یک خودشناسی و دقیق تر دیدن دنیای پیرامون خویش می‌رسد و در کنار آن از لذت اثراتی که کردار می‌کند ، بهرمند می‌شود . در عصر‌های یادگرفتن پباده سازی و نگارگری، اصول نگارگری با نحوه‌ای تماما بی آلایش به هنرجویان …

معرفی بهترین کلاس نقاشی کرمانشاه ادامۀ مطلب »