آشنایی با زبان قرآن

مسئله آشنائی با زبان قرآن و تلاوت آن است. گروهی می پندارند منظور از تلاوت قرآن، تنها خواندن قرآن بقصد ثواب بردن است بدون آنکه چیزی از معانی آن درک گردد. اینها دائما قرآن را دوره می کنند اما اگر یکبار از ایشان سؤال شود که آیا معنی آنچه را می خوانید , میدانید؟ از …

آشنایی با زبان قرآن ادامۀ مطلب »