سلام مرسی از توضیحات کامل شما

کلا تو کرج همین آموزشگاه های ک گفتید هست؟