طراحی تجهیزات الکترونیکی خودروهای جدید

در این مقاله به معرفی بهترین کلاس های طراحی تجهیزات الکترونیکی خودروهای جدید خواهیم پرداخت. تا انتها با ما همراه باشید.

تجربه نشان داده که ضروری است همزمان با توسعه بازارهای جهانی و روند رو به رشد فعالیت های تجاری، تکنولوژی طراحی و ساخت و تولید قطعات و تجهیزات الکترونیکی نیز بروز شود. برای فعالان تجاری نیز طراحی و ساخت سیستم های جدید الکترونیکی با قابلیت های مورد نیازشان یک امر ضروری است.

انواع خدمات مرتبط با خودروهای جدید

خدمات قابل ارائه در حوزه طراحی، ساخت و تولید انواع مدارات الکترونیکی، تجهیزات الکترونیکی و سیستمهای الکترونیکی عبارتند از:

  • طراحی و ساخت سیستم های الكترونیكی و کنترلی
  • طراحی و ساخت تجهیزات الكترونیكی
  • طراحی و ساخت تسترهای الکترونیکی
  • طراحی و ساخت دستگاه های اندازه گیری الکترونیکی
  • طراحی و ساخت تجهیزات الکترونیک صنعتی
  • طراحی و ساخت انواع سیستم های کنترلی و اتوماسیون صنعتی
  • ارائه خدمات مشاوره و اجرای پروژه های الکترونیکی
  • ارائه خدمات مشاوره در طراحی و ساخت سیستمها و تجهیزات الکترونیکی

سیستم برق‌ خودرو از چه قطعاتی تشکیل شده است؟

قطعات برقی اتومبیل را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: قطعاتی که برق مصرف می‌کنند مثل انژکتور یا کامپیوتر اتومبیل و قطعاتی که نقش تأمین برق خودرو را دارند.

دسته دوم را در اصطلاح سیستم برق‌رسانی اتومبیل می‌گویند که در جدول زیر می‌توانید با قطعات اصلی آن در یک اتومبیل آشنا شوید.

ژنراتورها و موتورهاي الكتريكي

ژنراتورها و موتورهاي الكتريكي، گروهی از وسايل مورد استفاده جهت تبديل انرژي مكانيكي به انرژي الكتريكي يا برعكس هستند که توسط وسايل الكترومغناطيس استفاده می‌شوند. به طور کلی ماشيني كه انرژي الكتريكي را به مكانيكي تبديل مي‌كند موتور نام دارد و ماشيني كه انرژي مكانيكي را به انرژي الكتريكي تبديل مي كند ژنراتور، آلترناتور، متناوب كننده يا دينام ناميده مي‌شود. 

اصول فیزیکی عملکرد موتور

دو اصل فيزيكي مرتبط با عملكرد موتورها و ژنراتورها وجود دارد. اولين اصل فيزيكي اصل القايي الكترومغناطيسي است كه توسط توسط مايكل فارادي دانشمند بريتانيايي کشف شده است.

اگر يك هادي در ميان يك ميدان مغناطيسي حركت كند، يا اگر طول يك حلقه ي القايي ساكن برای تغيير استفاده شود، يك جريان ايجاد مي شود يا القا مي شود. اين واكنش در ابتدا توسط آندر مري آمپر، دانشمند فرانسوی در سال 1820 كشف شد.اگر جريان از ميان يك كنتاكتور كه در ميدان مغناطيسي قرار گرفته عبور كند، ميدان، نيروي مكانيكي بر آن وارد مي كند.

ساده ترين ماشين ديناموالكتريك، یک ديسك ديناميكي است كه شامل يك صفحه ي مسي پيچيده شده است. اين پيچش از مركز تا لبه وجود دارد و بين قطب‌هاي يك آهنرباي نعل اسبي است. وقتي ديسك مي چرخد يك جريان بين مركز ديسك و لبه آن توسط عملكرد ميدان آهنربا القا مي شود، و ديسك يا صفحه ميتواند ساخته شود.

برای عمل كردن به عنوان يك موتور توسط بكار بردن يك ولتاژ بين لبه ديسك و مركزش كه اين به علت چرخش دیسک به دنده، بدليل نيروي توليد شده توسط واكنش مغناطيسی می‌باشد. ميدان مغناطيسي آهن رباي دائم به اندازه ي كافي براي كار كردن كافي است، طوری که می‌تواند حتي به عنوان يك موتور يا دينام كوچك بكار رود. در نتيجه براي ماشين هاي بزرگتر آهنرباي بزرگتري بكار مي‌رود.

هم موتور ها و هم ژنراتورها داراي دو اصل هستند: قسمت ميدان كه آهنرباي الكترومغناطيسي با سيم پيچ هايش و آرميچر و ساختاري كه از كنتاكتور حمايت مي كند و كار قطع ميدان مغناطيسي وحمل جريان القا شده ژنراتور يا جريان ناگهاني به موتور را به عهده دارد. آرميچر که معموﻸ هسته ي نرم آهني اطراف سيم هاي القايي است و دور سيم پيچ ها پيچيده شده است.

موتورهاي AC

دو نوع اساسي موتور ها طراحي شده اند براي عمل كردن بر روي جريان متناوب پولي فاز موتور هاي سنكرون و موتور هاي القايي موتور هاي سنكرون اساسآ يك تناوب گر(آلترناتور) سه فاز است كه بصورت معكوس كار مي كند. آهنربا هاي ميدان روي رتور پيچيده شده اند توسط جريان مستقيم تحريك شده اند و سيم پيچ آرميچر به سه قسمت تقسيم مي شود و با جريان متناوب سه فاز تغذيه مي شوند .

تغيير موج هاي سه فاز جريان در آرميچر واكنش متغيير مغناطيس را با قطبهاي آهنربا هاي ميدان سبب مي شوند. و چرخش ميدان با يك سرعت ثابت كه اي سرعت ثابت توسط فركانس جريان در خط قدرت AC تعيين مي شود را سبب مي گردند سرعت موتور سنكرون در وسايل خاصي سودمند است.

همچنين در كاربردهايي كه بار مكانيكي روي موتور خيلي زياد مي شود و نيز موتور هاي سنكرون نمي توانند استفاده شوند. بخاطر اينكه اگر موتور سرعتش كاسته شود تحت بار آن يك مرحله عقب مي ماند . در واقع يك پله كاسته مي شود با فركانس جريان و منجر به توقف موتور مي شود موتور هاي سنكرون مي توانند ساخته شوند براي عملكرد از يك منبع قدرت تك فاز توسط با شاكل شدن عناصر مدار مناسب كه يك ميدان مغناطيسي چرخش را سبب مي شود ساده ترين موتور هاي الكتريكي نوع قفس سنجابي موتور هاي القايي استفاده شده بايد يك تغذيه سه فاز مي باشد استاتور يا ارميچر ساكن از موتور قفس سنجابي شامل سه سيم پيچ ثابت مشابه با آرميچر موتور سنكرون مي باشد عصر چرخشي متشكل از يك هسته: در قسمتي كه يك سري از كنتاكتور ها سنگين نظم داده ومنظم شده اند وقرار گرفته اند بصورت يك دايره در اطراف شافت (ميله) و موازي با آن برداشتني هستند كنتاكتور هاي روتور به شكل قفسه اي استوانه اي و مشابه به ان استفاده مي شوند بصورت سنجابي (كار مي كنند) جريان سه فاز در سيم پيچ هاي استاتور جاري مي شوند و يك ميدان مغناطيسي چرخشي توليد مي كند. اين ميدان يك جريان در كنتاكتور هاي نوع قفسه اي القا مي كند . واكنش مغناطيسي بين ميدان چرخشي و كنتاكتور هاي حامل جريان روتور روتور را به حركت در مي اورند. اگر روتور دقيقآ با سرعت يكساني به مانند ميدان مغناطيسي بچرخد هيچ جرياني در آن القا نخواهد شد. و از اين رو روتور با سرعت سنكرون نبايد به حركت درايد. در عمل سرعتهاي چرخش روتور و ميدان در حدود 2 تا 5 درصد با هم تفاوت دارند.

اين تفاوت سرعت بعنوان لغزش معروف است. متور ها با روتور هاي قفس سنجابي مي توانند استفاده شوند روي جريان متناوب تكفاز بوسيله نظم هاي مختلفي از القا و ظرفيت و بر اساس اين دو مورد كه ولتاژ تكفاز را اصلاح مي كند و تغيير مي دهد و آن را به ولتاژ فاز تبديل مي كند چنين موتور هايي بعنوان موتور هاي فاز شكاف (Spelat Phase) مشخص و معروفند يا موتور هاي تعديل كننده يا كند از سر(متور هاي خازني) بر اساس نظم و ترتيب آن ها استفاده مي شوند.

موتور هاي قفس سنجابي تكفاز گشتاور شروع(راه اندازي) زيادي ندارند. و براي به كار انداختن در حالي كه گشتاور زياد است موتور هاي خنثي القايي استفاده مي شود . يك موتور خنثي القايي ممكن است از نوع فاز شكاف باشد. يا از نوع تعديل كننده اما يك سوئيچ يا اتو ماتيك يا دستي دارد كه اجازه مي دهد جريان بين جاروبك هاي كموتاتور وقتي موتور شروع به حركت مي كند. جاري شود و اتصالات كوتاه همه اجزاي كموتاتور بعد از اينكه موتور به يك سرعت تقسيم مي شوند . موتور هاي دفع القايي يا خنثي القايي به اي خاطر ناميده شده اند . كه گشتاور راه اندازيشان وابسته است به دفع بين روتور و استاتور و گشتاورشان در زمان راه اندازي وابسته است به القا موتورهاي سيم پيچي شده ي سري با كموتاتور ها كه بر روي جريان متناوب با جريان مستقيم عمل مي كنند. موتور هاي يونيورسال ناميده مي شوند. آن ها معمولآ فقط در اندازه هاي كوچك ساخته مي شوند و معمولآ در مصارف خانگي كاربرد دارند.

این مطلب را هم از دست ندهید:

بهترین کلاس برق تهران

لینک مرتبط :
آپارات نیکارو

لطفا امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

برای موفق شدن توی زندگی برنامه میخوای؟
کلیک کن
close

سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستید روی دکمه نارنجی پایین کلیک کنید. در اولین فرصت با شما تماس میگیریم.