ممنون از گفته هاتون اگه یه مشاور هم که آموزش بده چطوری با بچم تعامل داشته باشم ممنون میشم