سلام واسه آتش نشانی حقیقت داره سنگنوردی بلد باشی راحتتر استخدام میشی؟