وبلاگ نیکارو

آموزش های مالی به کودکان را از چه سنی و چگونه آغاز کنیم؟

آموزش های مالی به کودکان را از چه سنی و چگونه آغاز کنیم؟

 

همه والدین دوست دارند فرزندانشان در آینده  از جهات مختلف فردی موفق باشد. آنها عموما آموزش های مختلف را از سنین کم  برای کودک آغاز می کنند. اما آموزش های مالی از جمله مواردی است که بخصوص در فرهنگ ما که فرزند تا سنین بالا از لحاظ مالی به والدین وابسته است عموما مغفول می ماند. ما در این اینفوگرافیک سعی کرده ایم تعدادی ازاین آموزش ها را برای شما بازگو کنیم.

 

آموزش های مالی به کودکان را از چه سنی و چگونه آغاز کنیم؟